Kijkmomenten en aanmelden nieuwe leerlingen

 

Aanmelden nieuwe leerlingen

 

Kinderen die in het schooljaar 2019-2020 vier jaar oud worden (geboren tussen 01-08-2015 en 30-06-2016) en dus naar school mogen, kunnen vanaf nu aangemeld worden. Wij verzoeken de ouders om dit voor 1 maart 2019 te doen. Vanaf maart 2019 beginnen wij alweer met het plannen en vooruitkijken naar het schooljaar 2019 -2020. Wij kijken zorgvuldig naar de plaatsing van de kinderen in de groepen 1/2 . Hiervoor voeren wij gesprekken op school met de intern begeleider, de betrokken leerkrachten en met de kinderopvang die samen met ons zorgen voor een “warme overdracht” . Wij kijken zorgvuldig naar de door ouders verstrekte gegevens. Op basis van alle informatie plaatsen wij de kinderen in een bepaalde groep.

Aanmelden kan via het digitale formulier wat op de website van de school staat. Dit kunt u invullen, uitprinten en ondertekenen, om het daarna in te leveren bij de administratie van de school. Via de post mag uiteraard ook.

U kunt ten allen tijde een afspraak maken voor een rondleiding en/of een informatief gesprek met de directie van de school, René Rooijakkers of Dorenda van Liempd, of de intern begeleider, Femke van der Loo.

 

Aanname

 

In principe is elk kind welkom bij ons op school. Van ouders die hun kind op onze school aanmelden, wordt verwacht dat zij de uitgangspunten, regels en doelstellingen van onze school respecteren en hier ook mede zorg voor dragen. Basisschool Sint Antonius van Padua ziet ouders als educatieve partners. Betrokkenheid staat bij ons hoog in het vaandel! De pedagogische driehoek ouder-kind-school staat hierbij centraal.

Wanneer er op basis van alle informatie geen problemen te verwachten zijn dan kan de aangemelde leerling geplaatst worden. Wanneer er aanleiding is om naar de onderwijsbehoeften van een kind nader onderzoek te doen, dan zal er een gesprek met de intern begeleider plaatsvinden. We proberen dan in kaart te brengen welke extra ondersteuning een kind nodig heeft en of de school de benodigde ondersteuning kan bieden.

Van instromende kleuters verwachten wij dat ze zindelijk zijn. Leerkrachten kunnen adequaat omgaan met incidentele ongelukjes, maar mogen de groep niet alleen laten om één van de kinderen te gaan verschonen.

 

Na plaatsing ontvangt u een welkomst brief met daarin de verdere procedure, die start wanneer het kind bijna vier jaar wordt en op het punt staat om in te stromen bij ons op school. Onderwerpen die in de brief aan bod komen zijn; kennismaking, intakeformulier en gesprek, wen momenten, kijkmiddag, enzovoorts.